Adatvédelmi Tájékoztató

Az M10 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a https://www.gellerthegyirendelo.hu cím alatti
weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.

Amennyiben az Adatkezelő a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra
személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen
megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető
információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével
kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot velünk.

Az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre
ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. A
Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Adatkezelő felelős.

1. ADATKEZELŐ ADATAI
Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

● Név: M10 Korlátolt Felelősségű Kft.
● Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 10. 1.em.2.
● Cégjegyzékszám: 01-09-329532
● Adószám: 26511995-2-43
● Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
● Telefonszám: 06 30 414 00 29
● E-mail cím: andrea@andreamartonicz.com
● Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pozsgay Péter
● Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: office@drpozsgaypeter.hu
● Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06 20 5574 860
1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.
Kapcsolatfelvétel, illetve Időpontfoglalás igénybevételéhez azonban szükséges, hogy az alábbi
személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Az Adatkezelő gellerthegyirendelo.hu cím alatt található honlapján található egyes tevékenységeihez
tartozó adatkezelések:

1. Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet és annak tárgya

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel

Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő egyoldalú megítélése szerint, amennyiben az
üzenet olyan tartalommal bír, amely jogszabály alapján kötelezettséget keletkeztet az Adatkezelőre
nézve, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a későbbiekben az ő, vagy harmadik személyek jogainak
érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges lehet, úgy 5 év után törli az adatokat, ellenkező
esetben az üzenet beérkezését követő 30 napon belül

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: név és/vagy e-mail cím hiányában az írásos
kapcsolatfelvétel meghiúsulása, a tárgy és/vagy az üzenet hiánya, hiányossága esetén a sikeres
kommunikáció meghiúsulása.

2. Időpont foglalás
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, mobiltelefon száma, üzenet, megbeszélés időpontja

Az adatkezelés célja: időpont egyeztetése személyes megbeszélés érdekében

Az adatok törlésének határideje: a kötelező regisztráció során megadott adatok (név, cím, e-mail
cím, mobiltelefon száma) visszavonásig kerülnek kezelésre; az Adatkezelő egyoldalú megítélése
szerint, amennyiben az üzenet olyan tartalommal bír, amely jogszabály alapján kötelezettséget
keletkeztet az Adatkezelőre nézve, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a későbbiekben az ő, vagy harmadik
személyek jogainak érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges lehet, úgy 5 év után törli az
adatokat, ellenkező esetben az üzenet beérkezését követő 30 napon belül

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes találkozás elmaradása

A megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az azt megadó Felhasználó felel.

1. SÜTI (COOKIE) KEZELÉSE
Amikor a látogató a Weboldalt meglátogatja, egy apró file, úgynevezett. „cookie” (továbbiakban:
„cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat
sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy
még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a

böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen
maradnak.

Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt
saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével
automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-
címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző,
az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a
Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az
Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes
adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a
böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni
szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Adatkezelőjénél
kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg.

Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és
segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt
eszközén a korábban az Adatkezelő által elhelyezett cookie-kat.

A honlap által használt “cookie-k” az alábbiak:

● PHPSESSID
● (munkamenet cookie, böngésző bezárásáig tárolja)
● _ga
● (google analitikai cookie látogatottság mérésére, maximum 2 évig tárolja)
● _gat_UA-107694771-1, _gat_gtag_UA_107694771_1, _gid
● (google analitikai cookie-k látogatottság mérésére, max. 1 napig tárolja)
● _icl_current_language, _icl_visitor_lang_js, wpml_browser_redirect_test, wpml_referer_url
● cookie_notice_accepted
● (a weblapon feljövő ablakban lévő cookie üzenet elfogadását jegyzi, max. 1 napig tárolja)
További részletes információk az alábbi böngészők “cookie-k” beállításairól:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 9

Microsoft Internet Explorer 8

Safari

Google Analytics

A Weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által
nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére
mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A
cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a
Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a
honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban
vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban
lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek
USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az
információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést
készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről,
valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet
használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-
címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő
mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja
tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára
vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való
megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és
telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.

Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak
gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére
vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

1. ADATKEZELÉS MÓDJA
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat
harmadik személy részére nem továbbítja az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül, illetve azt nem
teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt
jogszabály írja elő.

1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő webadminisztrációs feladatokkal
ellátott, valamint időpontfoglalás esetén az adminisztrációs és a konzultációt tartó munkatársai
férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez
nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt
minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

1. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ
ADATTÖRLÉS
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes
adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a
korábban megadott hozzájárulását a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat,
valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt
arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben
Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult
hozzáférésre a következők tekintetében:

1. A rá vonatkozó személyes adatok;
1. az adatkezelés célja(i);
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
4. az adatok tárolásának időtartama;
5. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való
jog;
6. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
7. a kezelt adatok forrása;
8. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
9. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való
átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő,
általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való
kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan
adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére
Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó
adatokat:

1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül)
kerültek kezelésre;
2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más
jogalapja az adatkezelésre;
4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatban került sor;
5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez
törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak
bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

1. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
2. közérdekből;
3. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
4. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll,
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre
vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt
érdemlően megtörténik;
2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az
adatkezelés korlátozását kéri;
3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását
jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama
alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

1. Az érintett ehhez hozzájárul;
2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban –
bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon
adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem
írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem
szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem
érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok,
általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni
egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen
alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek,
amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen
jogosultság, ha:

1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése
vagy teljesítése céljából;
2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

1. ADATBIZTONSÁG
Személyes adatainak biztonságára az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet. Ennek érdekében az
Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét, és gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval,
vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

● a jogosulatlan hozzáférés,
● a megváltoztatás,
● a továbbítás,
● a nyilvánosságra hozatal,
● a törlés vagy megsemmisítés,
● a véletlen megsemmisülés és sérülés,
● az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan
nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő
gondoskodik:

● a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
● a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
● a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre
álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

● a számítástechnikai csalás,
● a kémkedés,
● a számítógépvírusok,
● a spam-ek,
● a hacker támadások,
● és egyéb támadások ellen.
1. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az a munkavállaló aki az Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal
kapcsolatban adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést
vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést észlel, azt köteles
haladéktalanul az informatikai vezetőnek bejelenteni, megadva az incidens tárgyát, valamint azt,
hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő további olyan információkat is megadhat,
amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek ítél.

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor az
informatikai vezető az illetékes rendszergazdát is tájékoztatja.

A BEJELENTÉS MEGVIZSGÁLÁSA ÉS AZ INCIDENS KEZELÉSE:

Az informatikai vezető – az illetékes informatikus munkatársakkal együttműködve – a bejelentést
megvizsgálja, az incidens észlelőjétől adatszolgáltatást kér, melynek tartalmaznia kell

● az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
● az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
● az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
● a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
● az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
● a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Az adatszolgáltatás alapján

● az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságánál (NAIH);
● ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
● az informatikai vezető javaslata alapján az Adatkezelő megteszi az adatvédelmi incidens
elhárításához szükséges intézkedéseket .
Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

1. SZERVERSZOLGÁLTATÓ
Az Adatkezelő szerverszolgáltatója a Web-Server Kft.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Felhasználónak kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével
kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, dr. Pozsgay
Péterhez (elérhetőség: 06205574860; office@drpozsgaypeter.hu).

Amennyiben a Felhasználó álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók
megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-
1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

1. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
● évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: „Infotv.”)
● évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
● évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
● évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Elkertv.”)

Dátum: 2024. január 10.

© 2024 M10 Kft.

www.gellerthegyirendelo.hu