Kengyel Gabriella

Pszichológus

pár-és családterápia

pszichológiai tanácsadás

életvezetési nehézségek

Rendelési idő:

péntek délután

Bemutatkozás

Hivatásomnak tekintem, hogy abban segítsek a hozzám fordulóknak, hogy felismerjék
saját belső erőforrásaikat és ezeket felhasználva új szemszögből tudjanak tekinteni
aktuális problémáikra. Pszichodinamikus szemléletben gondolkozom, fontosnak tartom a
múltban elsajátított családi minták megismerését.
Munkám során felnőttekkel dolgozva sűrűn alkalmazom az integratív sématerápiás
megközelítést, amely a korábbi élethelyzetekben elsajátított maladaptív sémák és
működési módok átírására helyezi a hangsúlyt, amelyek helyett adaptív működési
módok kialakítását tűzi ki célul.
Klienseimmel őszinte, nyitott, bizalmas légkört igyekszem kialakítani, melyben nagy
szerepet kap az aktuális érzések nyílt megosztása, a saját erőforrásokhoz való
hozzáférés, az önértékelés helyreállítása, és a megoldásfókuszú szemlélet.
Párokkal dolgozva az érzelmekre fókuszáló párterápiás módszert (EFT) alkalmazom.
Fontos számomra a terápiás kapcsolatban, hogy azon túl, hogy segítsek megbirkózni a
pácienseimnek érzelmi és élethelyzeti problémáikkal, együtt értsük meg, hogy az
esetleges visszatérő nehézségek hátterében milyen mélyebb érzelmek, illetve
kielégítetlen szükségletek húzódnak meg.
A kliensekkel való munka mellett nyolcadik éve tanítok a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Pszichológia Intézetében is. Doktori értekezésemet a transzgenerációs
identitás-folyamatok témájában írtam.

Képzettség

Tapasztalat

Elérhetőség

Bejelentkezés telefonon:
hétfőn és csütörtökön 10.00 és 15.00 óra között: +36 30 414 00 29

© 2023 M10 Kft.

www.gellerthegyirendelo.hu